“Koffie in de keet” bij Dijkversterking Jaarsveld – Klaphek

De komende jaren wordt de Lekdijk versterkt tussen Jaarsveld en Klaphek, tot aan de gemeentegrens met Nieuwegein. Eind 2022 hebben we samen met omwonenden, onze gebiedspartners en andere belangstellenden een ontwerp op hoofdlijnen ontwikkeld. Dat ontwerp is afgelopen jaar verder uitgewerkt en met direct betrokkenen besproken.

Inloopmoment donderdag 14 maart 16.00 – 21.00 uur

We weten nu welke plekken we beter moeten onderzoeken, welke plekken versterkt moeten worden en dat we voorkeur hebben voor een oplossing in de grond. Onze ambitie om duurzame en innovatieve maatregelen toe te passen lichten we graag toe. We staan open om uw reactie op het plan te horen: wat vindt u goede punten, ziet u nog ruimte voor verbetering? Uw reacties en ideeën gebruiken we om het ontwerp aan te scherpen. U bent van harte welkom op donderdag 14 maart a.s. in de bouwkeet tegenover het terrein van het project Salmsteke, Lekdijk Oost 5 in Lopik. Vanaf 16.00 uur tot ca. 21.00 uur kunt u bij ons binnenlopen.


Aanmelden kan via sterkelekdijk@hdsr.nl of telefonisch bij Marloes Springer via 06- 22706104.