Demodag grondonderzoeken op de Dag van de Vaart

Voor de dijkversterking in Nieuwegein worden de komende jaren veldonderzoeken uitgevoerd om het ontwerp te detailleren en de effecten van de dijkversterking op de omgeving te bepalen. Een van die onderzoeken is het grondonderzoek dat binnenkort weer gaat starten.

Tijdens de Dag van de Vaart op zondag 14 april stonden medewerkers van het waterschap samen met ingenieurs van Socotec op de dijk om geïnteresseerden te laten zien hoe grondonderzoek voor het dijkversterkingsproject wordt gedaan. Zo werd uitgelegd waarom de onderzoeken nodig zijn, hebben veel mensen een kijkje in de sondeerwagen genomen en werd de werking van een mechanische boring gedemonstreerd.

Het was mooi weer en de hele dag was er goede aanloop; er kwamen zo’n 50 personen langs. Dit waren zowel direct belanghebbenden, als mensen uit de wijdere omgeving. Kinderen vermaakten zich met het zetten van handboringen en door op het aan-knopje te mogen drukken van de sondeerwagen.

Al met al was het een zeer geslaagde dag!