Beeldkwaliteitsplan Sterke Lekdijk vastgesteld

Om de Lekdijk ook in de toekomst veilig te houden, versterkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de komende jaren de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven: het project Sterke Lekdijk. Zeven gemeenten, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en HDSR hebben de handen ineengeslagen om de ruimte op de kruin van de dijk opnieuw in te richten. En wel op zo’n manier dat het ontwerp niet alleen past binnen de rijke historie van de dijk en het omliggende landschap, maar ook bij het hedendaags gebruik. Om dat te bereiken stelden partijen in 2020 samen de ‘Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk’ op.

Een belangrijke wens in de visie is de Lekdijk veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. De visie is uitgewerkt in een Beeldkwaliteitsplan dat nu vastgesteld is. In dit plan staat welke keuzes de verschillende gemeenten hebben gemaakt voor het inrichten van de weg. Daarbij is gekozen uit drie mogelijkheden:

  1. Zwart asfalt, waarbij de stroken voor fietsers worden aangegeven door rood asfalt (zie profiel A)
  2. Zwart asfalt, waarbij de stroken voor fietsers worden aangegeven door onderbroken strepen. (zie profiel B)
  3. Grijze strook voor auto’s in het midden en brede stroken voor fietsers in rood asfalt (zie profiel C)

Om te weten voor welke variant uw gemeente heeft gekozen, verwijzen wij u naar de pagina’s 15 t/m 18 van het beeldkwaliteitsplan (pdf, 13 MB)*.  Het beeldkwaliteitsplan is tevens terug te vinden op de website van ons waterschap, op onze documentenpagina onder de naam 'Beeldkwaliteitsplan'.

* Gemeente Nieuwegein maakt pas later een keuze in de profielen. Dit kan nog tot zeker na 2035 duren. De dan spelende actualiteit wordt betrokken in de uiteindelijke keuze.

Welke afspraken zijn gemaakt?

Bovengenoemde partijen spraken het volgende af:

  • De snelheid van gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door het aanleggen van zogenaamde plateaus.
  • Met borden wordt duidelijk gemaakt dat gereden wordt op een ‘Dijkstraat’ waar de auto te gast is.
  • Langs de hele Lekdijk komen rustpunten waar fietsers, wandelaars en andere toeristen kunnen genieten van het landschap.

De uitvoering van de rustpunten wordt meegenomen met de dijkversterking

In het plan (pdf, 13 MB) (pagina 36 - 47) kunt u zien waar de rustpunten komen en hoe ze er ongeveer uit gaan zien. De rustpunten worden gelijktijdig met de dijkversterking aangelegd. De aanleg wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en het waterschap. De gemeenten verzorgen het beheer en onderhoud.

De uitvoering van de weginrichting staat los van de dijkversterking

Het beeldkwaliteitsplan laat zien hoe de nieuwe Lekdijk er uiteindelijk uit gaat zien. Wanneer dat is, hangt af van wat de gemeenten hierover besluiten. De uitvoering van de weginrichting pakken de gemeenten ieder apart op. De kosten zijn namelijk fors en dat geld hebben niet alle gemeenten al tijdens de dijkversterking beschikbaar. De uitvoering van de weginrichting vindt hierdoor in de meeste gevallen niet gelijk met de dijkversterking plaats.

Houten, 1 februari 2024


De drie mogelijkheden voor het inrichten van de weg.