De werkzaamheden aan de Beermuur zijn gestart

Deze week (week 19; maandag 9 mei) is fase 1A van het groot onderhoud aan de Beermuur begonnen. Voor aanvang van de werkzaamheden zijn de bouwhekken en bouwkeet geplaatst.

Tijdens fase 1A wordt de buitenzijde van de muur aangepakt.

De Beermuur wordt gereinigd met water onder hoge druk, waarna op delen van de muur de voegen zullen worden uitgebikt, losse stenen worden vastgezet en nieuwe voegen worden geplaatst.


Medewerker spuit de Beermuur schoon ter plaatse van de coupure

Medewerker spuit de Beermuur schoon ter plaatse van de coupure