Vervolg weginrichting Sterke Lekdijk

Op de Lekdijk, tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, zijn twee proefvakken aangelegd. Met de proefvakken is gemeten welke effecten deze wegaanpassingen hebben. Bijvoorbeeld: hoe gedraagt het verkeer zich op de weg? Wat is de zichtbaarheid en geleiding van het wegprofiel bij regen of in het donker? En wat doet de weginrichting qua geluid? De proefvakken vormen de opmaat naar de definitieve weginrichting om de dijk in de komende jaren verkeersveiliger te maken voor weggebruikers. Ervaringen met het nieuwe wegdek konden worden gedeeld via een enquête. De monitoring van de proef liep tot 1 november 2022. In dit bericht kunt u lezen wat de vervolgstappen zijn nu de proef is afgelopen.

Vervolg weginrichting

Na de afronding van de monitoring is de evaluatieperiode begonnen. In deze evaluatieperiode zijn de resultaten van de enquête en metingen op het gebied van geluid, veiligheid en zichtbaarheid geëvalueerd. De uitkomsten van de enquête, zoals de zorgen over de voorgestelde weginrichting, zijn voor ons belangrijk en zijn meegenomen in de evaluatie. Ook is een onderzoek naar de toepassing van rood asfalt en een second opinion daarop meegenomen. De evaluatie is begin januari 2023 afgerond. De evaluatie gaat gebruikt worden om een afweging te maken tussen verschillende varianten. Andere zaken als kosten en andere elementen uit de vastgestelde “Visie recreatie en mobiliteit Sterke Lekdijk” moeten daarin ook meegewogen worden. In februari 2023 vergaderen de bestuurders van de partners hierover. Als u daar nog vragen over heeft kunt terecht bij uw wegbeheerder (gemeente).

Het evaluatierapport proefvakken wegprofiel Lekdijk en de twee onderzoeken naar rood asfalt kunt u vinden op de projectpagina.

Met vriendelijke groet,

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Houten, Nieuwegein en IJsselstein.

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Houten, Nieuwegein en IJsselstein.