Vernieuwd omgevingskwaliteitsteam Sterke Lekdijk stelt zich voor

Dinsdag 9 mei maakte het vernieuwde omgevingskwaliteitsteam (OK-team) van Sterke Lekdijk kennis met hoogheemraad Els Otterman en projectdirecteur Sterke Lekdijk Leon Nieuwland. Twee leden namen afscheid, waarna twee nieuwe leden aan het team zijn toegevoegd.

Wat doet het Omgevingskwaliteitsteam Sterke Lekdijk?

Het programma Sterke Lekdijk laat zich bij de verkenning, planvorming én uitvoering van de dijkversterking adviseren door een onafhankelijk team van experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit: het OK-team. De advisering van dit team is gericht op het realiseren van een dijk die mooi in het landschap past en goed te beheren is. Daarbij wordt vooral gekeken naar:

  • hoe de dijkversterking in het landschap past;
  • hoe de maatregelen die worden genomen op het gebied van cultuur, natuur en techniek eruit komen te zien;
  • hoe (nieuwe) voorzieningen iets kunnen opleveren voor de omgeving.

Het OK-team werkt nauw samen met het team van landschapsarchitecten van Sterke Lekdijk.

De adviezen van het omgevingskwaliteitsteam zijn van belang voor de hele looptijd van het dijkversterkingsproject. Naar verwachting zal het laatste project in 2029 gerealiseerd zijn. De opdracht van het waterschap aan het OK-team loopt daarom in elk geval tot 31 december 2029.

Nieuwe samenstelling

Voorzitter Eric Luiten en teamlid Janine Caalders namen afscheid. Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Paul Roncken is benoemd tot nieuwe voorzitter. Naast Paul Roncken maken nu Arda van Helsdingen en Ruut van Paridon, beiden zeer ervaren landschapsarchitecten, deel uit van het team.

Els Otterman: “Ik ben blij met deze zeer ervaren aanvulling van het team. Naast een dijkversterking, dragen we op deze manier ook zorg voor een mooie leefomgeving. Dat doen we voor alle gebruikers van de dijk, bewoners en bezoekers. Dat vind ik heel waardevol”.

Over Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden.