Onderzoek Omgevingsmanagement Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met de dijkversterking en het groot onderhoud van de Lekdijk. Om de afstemming en participatie met bewoners van de Lekdijk zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we onderzoek laten uitvoeren naar hoe bewoners, andere overheden en partners ons omgevingsmanagement tot nu toe hebben ervaren. Dit onderzoek werd voor ons uitgevoerd door WesselinkVanZijst.

Het onderzoek is bedoeld om leer- en verbeterpunten op te halen. Deze punten kunnen we vervolgens meenemen in het verdere verloop van onze werkzaamheden aan de Lekdijk. In project Sterke Lekdijk hechten we namelijk grote waarde aan het continu leren. We zijn daarom inmiddels aan de slag gegaan met het uitwerken en implementeren van de aanbevelingen.

Van tevoren is bepaald dat het een intern onderzoek betreft. Hiervoor zijn zowel medewerkers als externen geïnterviewd. Omdat het waterschap zo open en transparant mogelijk wil communiceren, besloten we een samenvatting van het onderzoek te publiceren. Deze samenvatting doet recht aan het vertrouwelijke karakter waaronder geïnterviewden hun input hebben geleverd. Op deze website volgt in de loop van het jaar ook een bericht over de opvolging van de aanbevelingen.

We bedanken alle betrokkenen voor hun medewerking aan dit onderzoek. Hiermee kunnen wij onze manier van werken verder verbeteren.

Met vriendelijk groet,

Namens het Programmateam Sterke Lekdijk

Remco Bentum, Programmamanager