Geef uw mening over de weginrichting (proefvakken)

Op de Lekdijk, tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede, zijn twee proefvakken aangelegd. Bent u bewoner van de Lekdijk en/of maakt u regelmatig gebruik van de Lekdijk? Dan horen we graag hoe u deze nieuwe stukken weg ervaart. Vul hiervoor de digitale vragenlijst in. Het doorlopen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van de vragenlijst worden anoniem verwerkt. Er is voor de onderzoekers geen mogelijkheid om uw antwoorden te koppelen aan uw persoonsgegevens. De vragenlijst is in te vullen tot begin november 2022. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Kernboodschap

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een opgave voor de versterking van de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven. De gemeenten aan de Lekdijk zijn als wegbeheerder verantwoordelijk voor de weg op de dijk. Provincie, gemeenten en HDSR proberen de weginrichting over het hele traject van de dijkversterking te verbeteren en zo uniform mogelijk te maken. De Provincie is de trekker hiervan. Dit is geen gemakkelijke opgave. Want hoe maak je een smalle dijk geschikt voor alle gebruikers: wandelaars, fietsers, motoren, personenauto’s en vrachtverkeer? De komende maanden zoeken we gezamenlijk naar de beste oplossing. En ook naar de manier waarop die betaald moet worden. De Provincie onderzoekt momenteel hoe gebruikers van de Lekdijk de proefvakken bij Amerongen ervaren. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het definitieve ontwerp.