Sportief bezoek van gedeputeerden aan de Lekdijk

Drie Utrechtse gedeputeerden bezochten recent de Lekdijk op de fiets. Zij werden ontvangen door hoogheemraad Els Otterman. De gedeputeerden Hanke Bruins Slot, Arne Schaddelee en Rob van Muilekom toonden grote interesse in het verkeer en de verkeersveiligheid, de cultuurhistorie, natuur en recreatie.

Gevarieerd programma

Roland Blijdenstijn van de provincie Utrecht vertelde over de ‘cultuurhistorische parels’ langs de dijk bij het dijkhuis in Jaarsveld. Jan-Willem Vrolijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ging in op de thema’s mobiliteit en recreatie bij het dijkmagazijn in de buurt van Klaphek. Onderweg was er een stop bij de voormalige dijkdoorbraken, natuurgebied de Horde, typische verkavelingssituaties en een recreatiecomplex in de uiterwaarden.

Fietsend over de dijk

Fietsend over de dijk hebben de gedeputeerden de - soms ook gevaarlijke - verkeersituatie ervaren in deze prachtige omgeving. Tijdens de pauzes is besproken hoe de overheden beter met elkaar kunnen samenwerken. In het bijzonder ook waar het gaat om het verzilveren van de mooie ontwikkelkansen in combinatie met het versterken van de dijk.


Werkbezoek aan de Lekdijk

Werkbezoek aan de Lekdijk

De gedeputeerden en Hoogheemraad Els Otterman bij het Dijkhuis in Jaarsveld

De gedputeerden en Hoogheemraad Els Otterman bij het Dijkhuis in Jaarsveld