Pilot met digitaal bezoekerscentrum van start

Innovatie staat bij project Sterke Lekdijk hoog in het vaandel. Als het gaat om innovatieve versterkingsmaatregelen, maar zeker ook als het gaat om communicatie. In dat kader hebben we in samenwerking met Royal HaskoningDHV een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld. Het gaat hierbij om een pilot voor deelproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis.

Interactief, plaats- en tijdsonafhankelijk

Het digitale bezoekerscentrum biedt bewoners en andere belangstellenden de mogelijkheid om om een interactieve manier door de informatie over de dijkversterking heen te gaan. Op een moment dat hen uitkomt. Dat geeft ook mensen die niet kunnen of willen komen naar bewonersavonden de gelegenheid om mee te denken met de dijkversterking. Het centrum vervangt bewonersmomenten weliswaar niet, maar is wel een mooie aanvulling.

Multimediale presentatie van informatie

In het digitale bezoekerscentrum komt alles samen: tekst, afbeeldingen, animaties en video's. Het is een nieuwe, multimediale manier van informatie presenteren, iets dat goed past bij de huidige tijd. Els Otterman, hoogheemraad: 'Het afgelopen jaar is het contact met bewoners ingrijpend veranderd. Daarin hebben wij ons als organisatie ook moeten ontwikkelen. We hebben vooral gekeken naar welke kansen dit biedt. En dat is onder andere dit bezoekerscentrum, waarmee we nu ook mensen bereiken die we normaal niet zouden zien op bewonersavonden!'

Wat is er te zien in het bezoekerscentrum?

Het digitale bezoekerscentrum is een pilot voor deelproject Culemborgse Veer - Beatrixsluis. U vindt in het centrum informatie over de dijkversterking en het Voorkeursalternatief. Ook presenteren gebiedspartners (provincie Utrecht, gemeenten Houten en Nieuwegein en Rijkswaterstaat) hun projecten die we tegelijkertijd met de dijkversterking kunnen oppakken.


Bezoekerscentrum gesloten

Het digitale bezoekerscentrum was geopend van 22 februari tot en met 14 maart, 24 uur per dag.