Hoogwater en de noodzaak om de Lekdijk te versterken

In februari 2021 hadden we te maken met een hoogwatergolf op de Nederrijn en Lek. Op sommige plekken stond het water letterlijk tegen de dijk. Het liet goed zien waarom we moeten blijven werken aan veilige en sterke dijken.

Waarom Sterke Lekdijk?

De komende jaren versterken we de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven. Tijdens de hoogwaterperiode hebben we een video gemaakt waarin we uitleggen waarom we aan de dijk moeten werken en ook hoe we daarbij te werk gaan. Met daarbij de ambities die we hebben en de kansen die we zien voor dit project.