Hoogwater en de Lekdijk

De afgelopen week was het hoogwater in Limburg en ook in delen van Duitsland en België volop in het nieuws. De rivier de Maas kon de grote hoeveelheden water, veroorzaakt door hevige regenval, niet meer aan en een ramp was het gevolg. Vele mensen werden overvallen door overstromingen en moesten evacueren. Huizen en wegen kwamen onder water te staan. Wat was de situatie bij de Lekdijk?

Tegendruk bieden

Ook de rivier de Lek had te maken met hoge waterstanden. Uit voorzorg werd het water in de sluiskommen bij Vreeswijk en Wijk bij Duurstede omhoog gezet om tegendruk te bieden aan de Lek. Achter de schermen hield ons waterschap het hoogwater op de Lek nauwlettend in de gaten, onder meer met rijdende inspecties. Daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen en er was op geen enkel ogenblik een gevaar voor de dijk. De Lekdijk kon het huidige hoogwater prima aan. Enkel waar geen zomerkade was, kwam het water tot aan de voet van de dijk te staan.

Werken aan een sterke Lekdijk

Klimaatveranderingen zorgen voor nieuwe uitdagingen. De recente gebeurtenissen laten zien hoe belangrijk het is om onze dijken te laten voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen. Het versterken van de Lekdijk draagt bij aan het werk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: we bouwen aan een sterkere dijk tussen Amerongen en Schoonhoven, over een totale lengte van 55 kilometer.


Hoogwater bij de Lekdijk - juli 2021