Drone met warmtebeelden ingezet om kwelwater te detecteren

Tussen 1 en 15 februari trok een hoogwatergolf over de Nederrijn en de Lek. Het water stond op sommige plaatsen tegen de Lekdijk. Er was geen sprake van gevaar, maar wel was het waterschap alert. Ook hebben we deze situatie aangegrepen om warmtebeelden te maken met een drone om kwelwater te detecteren.

Wat is kwelwater?

Kwel is water dat onder druk vanuit de grond aan de oppervlakte terecht komt. In het geval van de Lekdijk, zorgt het hoge water voor druk op de dijk. Daardoor kunnen er kleine waterstroompjes onder de dijk door gaan lopen (dit noemen we piping). Zolang het daarbij alleen om waterstroompjes gaat, is er geen probleem. Wanneer er zand met die stroompjes wordt meegevoerd, kan dit problemen opleveren voor de stabiliteit van de dijk.

Piping langs de Lekdijk

Binnen het project Sterke Lekdijk doen we onderzoek naar plaatsen waar piping optreedt of kan worden verwacht. Met deze informatie weten we heel specifiek waar we de dijk moeten versterken tegen deze stroompjes onder de dijk door.

Warmtebeelden geven inzicht

Met warmtebeelden kun je bij een hoogwatersituatie kwelwater goed inzichtelijk maken. Dit heeft te maken met verschillen in temperatuur tussen het water in de rivier en de temperatuur aan de landzijde van de dijk. Een extern bureau en ons droneteam hebben warmtebeelden gemaakt, die extra informatie opleveren over plekken waar piping wordt verwacht. Zo kunnen we nog gerichter de dijk gaan versterken binnen project Sterke Lekdijk.

Verder lezen

Waterforum maakte een bericht over de warmtebeelden en modellen voor piping: Stichtse Rijnlanden gebruikt hoogwater om pipingmodellen door te rekenen.