Dijkwerkers On Tour op bezoek bij het Waterschap

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verzorgde op 5 oktober haar deel aan het programma van Dijkwerkers On Tour. Het gaat hier om een initiatief van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Samen met zeven waterschappen zijn er in september en oktober negen sessies georganiseerd voor dijkwerkers op diverse locaties in het land.  Geen presentaties op schermen, maar praktische verhalen door de experts van het project.

Innovatieve dijkontwerp Lekdijk

Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stond de kennisdeling in het teken van de innovatie dijkontwerp Lekdijk. Op bezoek waren het Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rivierenland. Medewerkers van het waterschap namen hen mee in het verhaal van de grasbekleding op het binnentalud van de dijk. Hoe kan een afschuiving van de binnenbekleding leiden tot een overstroming en wat betekent dat voor het ontwerp? De waterschappen vroegen hierover advies bij het Adviesteam Dijkontwerp.

Het kijkje in de keuken van het waterschap werd gewaardeerd. Ook was er alle gelegenheid om elkaar informeel bij te praten.