Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede - Amerongen vastgesteld door Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen vastgesteld. Hiermee is op hoofdlijnen vastgelegd hoe de Lekdijk op dit traject versterkt gaat worden. In de komende 2,5 jaar zal het plan verder worden uitgewerkt tot een definitief projectplan.

Unaniem aangenomen

Het Voorkeursalternatief met de titel ‘Krachtig en beleefbaar’ is unaniem aangenomen. Vanuit het bestuur is er veel vertrouwen in het plan en de aanpak die het projectteam tot op heden heeft gevolgd. Eerder bleek al tijdens het bestuurlijk overleg van 6 mei dat ook de provincie, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en Rijkswaterstaat enthousiast waren. Veel waardering was daar voor de kansen voor natuur, veiliger kunnen fietsen en voor de manier waarop mensen konden meedenken over het ontwerp.

Trots op de omgeving

“Ik ben trots op alle mensen die de nodige avonden en zaterdagen vrijwillig en met groot enthousiasme met ons hebben meegedacht”, vertelt omgevingsmanager Jannes van Hove. “Mede dankzij alle ideeën uit deze groep is een plan ontstaan dat naar ons gevoel recht doet aan deze bijzondere dijk en aan alle belangen die er zijn”.

Hoe gaat het nu verder?

Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, kunnen de plannen verder in detail worden uitgewerkt. Met de vaststelling van het plan, komt er ook een einde aan de verkenningsfase. Het project gaat verder in de planuitwerkingsfase. Ook in deze fase wil het waterschap belanghebbenden van harte uitnodigen om mee te denken. Later dit jaar zal bekend worden hoe dat kan. De koppelkansen worden in de volgende fase verder onderzocht. Naar verwachting zal het waterschap begin 2023 een besluit nemen over het definitieve projectplan.

Bekijk het voorkeursalternatief

Benieuwd hoe de plannen eruit zien? Bekijk het volledige voorkeursalternatief, de samenvatting of de interactieve viewer via de links op deze pagina.


Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede - Amerongen

Contact en meer informatie

Jannes van Hove
Omgevingsmanager

Heeft u vragen over het Voorkeursalternatief? Of meekoppelkansen om het gebied te verrijken? Neem contact op met omgevingsmanager Jannes van Hove.