Verbetering grondstrategie Sterke Lekdijk naar algemeen bestuur

Donderdag 16 april heeft het college een bestuursvoorstel tot verbetering en verduidelijking van de Strategienota Grondverwerving Sterke Lekdijk aangeboden ter consultatie aan de commissie SKK (Systeem, Kwaliteit en Keten) van het Algemeen Bestuur. De meerderheid van de commissie adviseerde om het voorstel in te brengen in het Algemeen Bestuur, een advies dat is overgenomen door het college. Op woensdag 13 mei bespreekt het Algemeen Bestuur het bestuursvoorstel.

Commissievergadering terugkijken

De commissie SKK vond afgelopen donderdag digitaal plaats en is integraal terug te kijken. Bekijk de vergadering terug via de volgende link:
Opname commissie SKK 16 april 2020

Verduidelijk/verbetering Strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk

Het bestuursvoorstel Verduidelijking/verbetering Strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk houdt in dat niet langer zowel het binnentalud als de binnenberm verworven worden door het waterschap. In plaats daarvan verwerft het waterschap alleen het binnentalud met aansluitend een binnendijkse beheerstrook. Voor de binnenberm wil De Stichtse Rijnlanden een zakelijk recht vestigen.