Help mee onze communicatie en participatie verder te verbeteren

Bij het project Sterke Lekdijk zetten we hoog in op communicatie en participatie. We zoeken nadrukkelijk het contact met de omgeving. Daarbij kijken we voortdurend naar de huidige aanpak. Zijn we op de goede weg? Wat gaat er al goed? Wat zou er nog beter kunnen? Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Evaluatie communicatie en participatie

Via een digitale enquête onderzoeken we hoe de huidige vorm van communicatie en participatie wordt gewaardeerd door de inwoners. Ook willen we inzichtelijk maken waar nog verbeterpunten zitten. De resultaten worden uitsluitend gebruikt om de communicatie en participatie verder te optimaliseren, zodat we u nog beter kunnen bedienen. U kunt anoniem deelnemen. We vragen alleen om uw e-mailadres als u achteraf op de hoogte gesteld wilt worden van de resultaten.

Helpt u ook mee?

De vragenlijst gaat over het project Sterke Lekdijk in het algemeen en bevat ook een aantal vragen die specifiek over uw deeltraject gaan. Hieronder vindt u de enquêtes per deeltraject. We willen u vragen de enquête in te vullen voor het traject waaraan u woont. duurt maximaal acht minuten. We danken u alvast voor uw medewerking.

De enquête voor deeltraject Salmsteke - Schoonhoven komt in januari online. Dit in verband met digitale bewonersavonden die nog dit najaar worden ingepland.

Diepte-interviews

Naast de digitale enquête houden we ook diepte-interviews over de communicatie en de participatie. Tijdens deze interviews gaan we dieper in op waarom u wel of niet deelneemt aan bewonersavonden of werkgroepen. Ook kunnen we dan uitgebreider bevragen hoe we de communicatie en participatie verder kunnen optimaliseren. De interviews duren ongeveer 20 minuten. Heeft u hier interesse in, laat dan uw gegevens achter in de digitale enquête.


Vragen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau Opiniepijlers in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Heeft u vragen hierover? Neem contact op via sterkelekdijk@hdsr.nl.