Waterschap inspecteert Lekdijk

De afgelopen maand heeft de afdeling Waterbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Lekdijk geïnspecteerd. Met deze inspectie wordt gekeken of de binnen- en buitenzijde van de dijk in goede staat zijn.

Waterveiligheid

Waterveiligheid is een belangrijke taak van het waterschap. Dijken en kades beschermen de lager gelegen gebieden tegen overstromingen. Het waterschap werkt voortdurend aan de veiligheid van de waterkeringen, zodat ze voldoen aan de veiligheidseisen. Het project Sterke Lekdijk is daar een goed voorbeeld van.

Inspectie en onderhoud

Naast het versterken van de Lekdijk, is het ook van belang om de huidige staat van de kering goed in de gaten te houden. Daarom heeft een team van Waterbeheer in twee- of viertallen de Lekdijk uitvoerig geïnspecteerd. Er werd bekeken of:

  • de grasmat van de waterkering in orde is
  • er scheuren of verzakkingen te zien zijn
  • er natte plekken te zien zijn en zo ja, op welke plek
  • de werking van de dijk op een andere manier wordt beïnvloed

Bij het ontdekken van problemen, neemt het waterschap maatregelen om de conditie van de dijk weer in orde te maken.

Inspectie in beeld

De inspectie van de Lekdijk is op fraaie wijze in beeld gebracht met een drone. Bekijk de video hiernaast. Heeft u vragen over deze inspectie? Neem contact op met het waterschap via 030 634 5700 of mail naar post@hdsr.nl.


Inspectie van de Lekdijk