Verhalen maken de dijk: erfgoedbijeenkomsten in Wijk en Amerongen

Gepubliceerd op 31 januari 2019

Op 13 februari organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden twee erfgoedbijeenkomsten in Wijk bij Duurstede en Amerongen, om verhalen over de dijk op te halen. Die verhalen willen we gebruiken om de geschiedenis van de dijk bij de dijkversterking zichtbaar te maken.

Verhalen, foto’s, kaarten

De dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen heeft een bijzondere geschiedenis. Er zijn vele bijzondere verhalen verbonden aan deze dijk. Over bijvoorbeeld het dijkleger, dijkdoorbraken en het wonen en werken aan de dijk in vroeger tijden. Wie kent deze geschiedenis? Wij zijn benieuwd naar uw persoonlijke verhaal over de dijk. Welke plekken koestert u? Waar heeft u goede en minder goede herinneringen aan? Wij zijn ook geïnteresseerd in oude foto’s, brieven of kaarten.

Uw verhalen willen we inpassen in onze plannen voor de dijkversterking; waardevol erfgoed behouden en de geschiedenis van de dijk waar mogelijk zichtbaar en beleefbaar maken. Komt u daarom op 13 februari a.s. naar onze Erfgoedbijeenkomst en vertel uw verhaal van de dijk. Tussen16.00 -18.00 uur kunt u binnenlopen in Café Buitenlust in Amerongen (Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 13) en tussen 18.30 - 20.30 uur in Restaurant De Engel in Wijk bij Duurstede (Markt 26).

Wij horen uw verhalen graag, want het verhaal van de dijk wordt ook door uw geschiedenis gevormd!