Samen aan de slag voor het dijkproject Wijk bij Duurstede - Amerongen

Gepubliceerd op 21 februari 2019

Op 21 februari ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het waterschap De Stichtse Rijnlanden een intentieovereenkomst. Met deze overeenkomst committeren zij zich aan de samenwerking om het gebied langs de Lekdijk tussen Amerongen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug tot en met de Irenesluis in Wijk bij Duurstede mooier en veiliger te maken.

Versterken Lekdijk

Het waterschap is vorig jaar gestart met het opstellen van de plannen voor het versterken van de Lekdijk tussen Amerongen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Irenesluis in Wijk bij Duurstede. Deze versterking is onderdeel van het project Sterke Lekdijk. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.

Hoge bestuurlijke ambities

De bestuurders van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het waterschap zien dat de dijkversterking dé kans is om het gebied niet alleen veiliger maar ook mooier te maken. Gezamenlijk zien zij vooral kansen op vijf thema’s: waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, verkeersveiligheid en cultuurhistorie.

Samen verder

Om te onderzoeken of er bij de uitvoering van de dijkversterkingsplannen ‘werk met werk’ kan worden gemaakt en om deze ambities kracht bij te zetten, hebben de bestuurlijke partners op 21 februari een zogenaamde intentieovereenkomst ondertekend. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts, wethouders Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) en Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Jos van Hees van Rijkswaterstaat Oost Nederland en hoogheemraad Els Otterman (De Stichtse Rijnlanden) hun handtekening gezet onder een overeenkomst waarin zij zich committeren aan verdere samenwerking.

Waterveiligheid voorop!

De verschillende onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. De waterveiligheid is het hoofdthema. Het belangrijkste doel van deze dijkversterking is immers een goede bescherming van het achterland en zijn bewoners tegen overstromingen voor toekomst.

De versterking van de Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin gaan de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar circa 1100 km aan dijken versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.