Project Sterke Lekdijk aanwezig op Deltacongres

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is met het project Sterke Lekdijk aanwezig op het Deltacongres. Naast een sessie over de 3D-visualisatie van de ondergrond van de dijk, heeft het project ook een informatiestand, samen met de Basisregistratie Ondergrond.

Wat is het Deltacongres?

Het Nationaal Deltacongres is een jaarlijkse dag die door de deltacommissaris wordt georganiseerd. Het doel is om iedereen die actief is op het gebied van water met elkaar te verbinden. Maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de wetenschap en overheden, die samen aan het Deltaprogramma werken, leggen hier relaties en delen kennis met elkaar.

Sterke Lekdijk presenteert 3D-visualisatie

Voor het project Sterke Lekdijk heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een digital twin ontwikkeld van de boven- en ondergrond, in samenwerking met Geodan en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zowel de bodem als de bovenkant van de dijk zijn in 3D in beeld gebracht. De digital twin van Sterke Lekdijk zou een blauwdruk kunnen zijn voor andere organisaties en projecten. Op het Deltacongres wordt gepresenteerd hoe de digital twin is ontwikkeld en hoe het project ermee werkt.

Waarom een 3D-visualisatie?

Met het 3D-model kan het waterschap veel gerichter te werk gaan. Voor Sterke Lekdijk is duidelijk geworden dat de Lekdijk niet over de hele lengte verzwaard hoeft te worden, maar dat versterking op specifieke plekken voldoende is. Hierdoor worden kosten bespaard en is de doorlooptijd van het project korter. Bovendien is de dijkversterking op deze manier minder ingrijpend voor bewoners.

Informatiestand op het Deltacongres

Rondom de sessie ‘Sterke Dijken: 3D-visualisatie doorbraak bij Sterke Lekdijk’ is er volop mogelijkheid om vragen te stellen over het project bij de informatiestand van de BRO. Op de stand is ook Geodan en TNO aanwezig voor het beantwoorden van vragen.