Kennismaking ‘Op de dijk’ deelproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis

Zaterdag 6 juli was het projectteam van het dijkproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis aanwezig op recreatieterrein ’t Waal West. We maakten kennis met bewoners, recreanten en passanten om hen te informeren over de dijkversterking, maar zeker ook om verhalen en ideeën op te halen over de dijk.

Wat moet er gebeuren?

De Lekdijk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis in Nieuwegein moet worden versterkt om te voldoen aan de huidig geldende veiligheidsnormen. Met het oog op klimaatverandering is versterking noodzakelijk. Het waterschap wil de versterkingsopgave zoveel mogelijk combineren met ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie.

Interessante verhalen en ideeën

Tijdens de kennismaking ‘Op de dijk’ op recreatieterrein ’t Waal West spraken we tientallen geïnteresseerden. Dat zorgde voor interessante verhalen en ideeën, die we meenemen in het ontwerpproces. Mensen spraken hun wensen en zorgen uit, zodat we nog beter weten wat er speelt in het gebied.

Kennismakingsbijeenkomsten in september

Het evenement op 6 juli was het begin van dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Op 12 en 17 september organiseren we twee kennismakingsbijeenkomsten voor aanwonenden van de Lekdijk in het gebied en andere belangstellenden. Op deze avonden gaan we dieper in op de versterkingsopgave, wat dat voor de mensen betekent en hoe we ze actief betrekken bij dit project.


Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en bijeenkomsten rond het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis? Meld u aan voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte.