Grondonderzoek bezig tussen Jaarsveld en Vreeswijk

Het waterschap is bezig met grondonderzoek op en rond de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Het grondonderzoek loopt van juni tot augustus en vindt plaats in het kader van de geplande dijkversterking van dit deel van de dijk.

Nauwkeuriger beeld

Het onderzoek is nodig om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de dijk. Bijzondere locaties worden extra goed bekeken. Met de resultaten krijgen we een goed inzicht in de opgave voor dit dijktraject, zodat we de juiste oplossing voor de dijkversterking kunnen bedenken. Hiermee willen we de overlast bij de uitvoering zoveel mogelijk beperken.

Metingen en boringen

De onderzoeken worden uitgevoerd door de bureaus Inpijn Blokpoel en Wiertsema & Partners. Zij meten met elektronische meetinstrumenten hoe de bodem is opgebouwd en wat de samenstelling is. De meeste boringen kunnen we handmatig doen. In een enkel geval zijn mechanische boringen nodig.

En na het grondonderzoek?

In het najaar van 2020 start de verkenningsfase voor de versterking van het dijktraject tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Vanaf dat moment wordt het contact met dijkbewoners vormgegeven.

Contact

Heeft u vragen over het grondonderzoek of over het dijkversterkingsproject Jaarsveld – Vreeswijk? Neem contact met ons op via sterkelekdijk@hdsr.nl. Of bel met Jan-Willem Vrolijk, 06 1506 8498.