Cultuurhistorie langs de Lekdijk

De Lekdijk is er in eerste instantie natuurlijk om het water uit de rivier de Lek tegen te houden, maar vormt ook een belangrijk onderdeel van het landschap. De dijk is van waarde voor (of is soms zelfs onderdeel van) de natuur, recreatie en cultuurhistorie.

Aandacht voor natuur en (cultuur)historie

Langs de Lekdijk bevinden zich natuur in de uiterwaarden en historische plaatsen als Vreeswijk (tegenwoordig onderdeel van Nieuwegein) en Wijk bij Duurstede. Beroemd zijn ook de forten en stellingen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij het water uit de rivier kon worden ingezet ter verdediging van het land. Verder vind je langs de hele Lekdijk sporen terug van oude doorbraken, voormalige boerenhoeves en historische dijkhuizen. Het waterschap zet er op in dit alles zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk zelfs verder te ontwikkelen (denk bijvoorbeeld aan recreatiemogelijkheden of uitbreiding van natuur).

Samen

De Lekdijk moet dus veilig blijven, maar moet zeker ook zijn waarde in het landschap behouden. Daarvoor werken we samen met de provincie, gemeenten, landschapsarchitecten en cultuurhistorici en projectontwikkelaars. Maar komen we ook graag in contact met u als bewoner of ondernemer rond de dijk. Iedereen moet van de Lekdijk kunnen blijven genieten!


De Hollandse Waterlinie

Op de website van de Hollandse Waterlinie vindt u alle informatie over de oude en de nieuwe verdedigingslinie. Ook een bezoekje aan het Waterliniemuseum, dat is gevestigd in het Fort bij Vechten in Bunnik, is de moeite waard.

De Oude Sluis in Vreeswijk

Foto: Tineke Dijkstra