Groot onderhoud Rioolwaterzuiveringsinstallatie Rhenen

Laatst gepubliceerd op 24 oktober 2023

Waarom gaan we groot onderhoud uitvoeren?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar. Tijdens deze periode wordt er gewerkt aan de installaties voor het transport en de zuivering afvalwater.

Wat is onze werkwijze?

In de inspectieronde zijn zowel de zuiveringsinstallatie als de rioolgemalen en persleidingen geïnspecteerd om de omvang van de renovatie in kaart te brengen. Voor de zuiveringsinstallatie zijn meerdere onderdelen aan onderhoud/verbetering toe:

  1. De zandwasser moet worden hersteld om weer goed te kunnen functioneren;
  2. Het roostergoed is aan vervanging toe. Hiervoor worden de huidige roosters vervangen door perforatieroosters. Dit vraagt om werktuigbouwkundige, civieltechnische en elektrotechnische aanpassingen van het roostergoed en een gedeelte van het ontvangwerk;
  3. Er zijn twee lavafilters op de zuivering in Rhenen. Een van de twee lavafilters moest worden vervangen. Dit werk is inmiddels al uitgevoerd.

Wie voert het werkt uit?

De werkzaamheden worden door verschillende aannemers uitgevoerd. Het aanpassen van de roostergoedinstallatie is het meest ingrijpend. Om te borgen dat het zuiveringsproces in de uitvoering niet wordt belemmerd wordt er een tijdelijke roostergoedinstallatie geplaatst. De uitvoering is gepland vanaf Q2 2024.

Uitvoering

De directe omgeving wordt t.z.t. geïnformeerd over de werkzaamheden via een bewoners informatiebrief.

Contact

Linde van Laerhoven
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Fase 1 - 2023 - Q1 2024

Status: Huidig

Voorbereiding

Fase 2 - vanaf Q2 2024

Status: Aankomend

Realisatie van het project.