Planning

Op 22 april 2024 hebben we een informatieavond gehouden.

U kon reageren op het concept Voorkeursalternatief tot en met 14 mei 2024. Naar aanleiding van uw reacties hebben we een Nota van Beantwoording opgesteld.

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft een besluit genomen over het Voorkeursalternatief.

Eind 2024 verwachten we een aannemer geselecteerd te hebben. Daarna werken we de plannen verder uit, samen met de aannemer.

We werken het Voorkeursalternatief verder uit.

2025: Projectbesluit en vergunningen

2026/2027: Uitvoering werkzaamheden

Status: Aankomend