Voorkeursalternatief bouw gemaal Inundatiekanaal Wijk bij Duurstede

Gepubliceerd op 24 mei 2024

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het Voorkeursalternatief (VKA) voor de bouw van een nieuw gemaal in het Inundatiekanaal in Wijk bij Duurstede op 21 mei 2024 vastgesteld. Dit betekent dat er een plan op hoofdlijnen is voor de bouw van het gemaal. Dit plan werken we de komende tijd verder uit naar een ontwerp.

We sluiten hiermee de zogenoemde verkenningsfase af. Hierin hebben we verschillende alternatieven op detailniveau uit hebben gewerkt. Aan de hand van diverse criteria hebben we deze alternatieven beoordeeld. Hieruit is het VKA gekozen.

Waarom een nieuw gemaal

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Deze extreme periodes komen naar verwachting vaker voor als gevolg van de klimaatverandering. Zo zien we steeds vaker lage rivierstanden op de Nederrijn en Lek. Hierdoor kan er met het bestaande inlaatwerk onvoldoende water ingelaten worden naar het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de Vecht. Het is als het ware de hoofdkraan naar dat gebied. Het aanleggen van een nieuw gemaal in de directe omgeving van het Inundatiekanaal in Wijk bij Duurstede is hiervoor een oplossing.

Planning

Met de vaststelling van het VKA begint de planuitwerkingsfase die ongeveer 1,5 jaar duurt. In deze fase voeren we onderzoeken uit, werken we het VKA uit naar een gedetailleerd ontwerp en doorlopen we een aantal wettelijke procedures. Ook stellen we een projectbesluit op waarbij inspraak mogelijk is. Vóór de zomer van 2024 starten we met de aanbestedingsprocedure. Eind 2024 verwachten we een aannemer geselecteerd te hebben. Daarna werken we de plannen verder uit, samen met de aannemer. Dan informeren wij u over het vervolg. Tot die tijd zal de communicatie op een lager pitje staan. We verwachten in 2026 of 2027 te starten met de uitvoering.


Impressie nieuwe situatie gemaal met balgstuw in werking bij lage rivierstand

Eerste impressie nieuwe situatie gemaal met balgstuw, in werking bij lage rivierstand gezien vanaf de Stadshaven. De definitieve vormgeving en materiaalkeuze worden in een latere fase besproken.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jan-Willem Vrolijk, omgevingsmanager, e-mail jan-willem.vrolijk@hdsr.nl of telefoonnummer 06 1506 8498.