Renovatie Romeijnsdeuren en sluis te Oudewater

Aanleiding

De Romeijnsdeuren zijn onderdeel van de regionale keringen. De sluis te Oudewater vormt de verbinding tussen de Lange Linschoten en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel. Beide kunstwerken zijn geïnspecteerd en hieruit is gebleken dat er groot onderhoud uitgevoerd moet worden.

Wat gaan we doen: het uitvoeren van het onderhoud aan beide kunstwerken zodat het voor de komende 20 jaar probleemloos functioneert en voldoet aan de eisen van deze tijd.

Werkwijze

De werkzaamheden aan de Romeijnsdeuren zullen in de zomer van 2023 uitgevoerd worden.
De werkzaamheden aan de sluis worden buiten het vaarseizoen, vanaf november t/m maart 2024 uitgevoerd.
Hinder voor (vaar) verkeer zal tot een minimum beperkt worden. Langdurige wegafsluiting wordt niet verwacht.

Wie voert het uit

De naam van de aannemer is bekend na de aanbestedingsfase.

Bijzonderheden

De sluis is een monumentaal object.

Contactpersoon

Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider

Planning in hoofdlijnen

Planuitwerking

Aanbesteding