Renovatie Romeijnsdeuren Oudewater

Aanleiding

De Romeijnsdeuren zijn onderdeel van de dijk langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Als het heel hard regent en het peil op de GHIJ te hoog wordt (20 cm hoger dan het reguliere peil) neemt het waterschap maatregelen en sluit deze deuren.

Doel is ervoor zorgen dat het peil in de binnenstad van Oudewater laag blijft om wateroverlast in de historische panden en kelders te voorkomen.

Uit inspectie blijkt dat renovatie van de Romeijnsdeuren nodig is. In het hout zit houtrot.

Het sluiten van de deuren gebeurt gemiddeld 1x per jaar.

Wat gaan we doen?

De oude deuren zijn eind mei 2023 verwijderd en naar de werkplaats van de aannemer gebracht. De slechte onderdelen worden vervangen.

Behalve de deuren gaan we ook het bedieningswerk om de deuren te openen en te sluiten, restaureren.

Onder water vindt nog een inspectie plaats door duikers om te kijken hoe de houten bodem en de aansluiting van de deuren op de houten drempel eruit zien. Zo nodig moeten ook deze onderdelen gerenoveerd worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer van Hees uit Nieuwegein.

De oude Romeijnsdeuren

Eind mei 2023 zijn de oude deuren verwijderd. Deze dateerden uit 1992.

Planning in hoofdlijnen

nov-2022 - april 2023

Status: Afgelopen

Voorbereiding

Mei 2023: verwijderen oude deuren

Status: Afgelopen

Renovatie deuren, inspectie onder water en terugplaatsen deuren. Bekijk voor meer informatie het artikel: Duurzaam herstel voor de Romeijnsdeuren in Oudewater.

Duurzaam herstel

Bij het vervangen van de slechte planken en balken maken we gebruik van goede delen van de oude deuren van de Doorslagsluis in Nieuwegein. Na restauratie waren die deuren overbodig geworden.

De brug achter de Romeijnsdeuren is een monument, de deuren zelf niet. We gaan er wel voor zorgen dat de gerenoveerde deuren hun monumentale uitstraling behouden.

Contactpersoon

Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider