Herinrichting Snelrewaard

Laatst gepubliceerd op 8 augustus 2023

In 2016 is het gemaal Waardsedijk gerealiseerd. Met de ingebruikname is daarmee gemaal Snelrewaard niet meer in gebruik. In dit project wordt het gebied rondom het gemaal heringericht.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit vijf verschillende onderdelen:

  1. Het bestaande gemaal wordt ontmanteld.
  2. Er wordt een vispassage geplaatst.
  3. Er wordt een inlaat geplaatst
  4. Een natuurvriendelijke oever van 2,3 kilometer wordt aangelegd.
  5. De kade tussen de Lange Linschoten en het gemaal Snelrewaard wordt verbeterd.

Er wordt nauw samengewerkt met de naastliggende eigenaar om deze werkzaamheden uit te voeren.

Contact

Linde van Laerhoven
Projectleider

Waarom gaan we dit doen?

  • Doordat het nieuwe gemaal Waardsedijk is gerealiseerd, is het oude gemaal Snelrewaard niet meer in gebruik. Door het gemaal af te koppelen, kan deze overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar.
  • Om vismigratie mogelijk te maken tussen de polder Snelrewaard en de Lange Linschoten wordt aan de westzijde van het gemaal een vispassage aangelegd. Vissen kunnen dan zelfs zwemmen tot in de Hollandsche IJssel omdat bij gemaal Waardsedijk ook een vispassage is gerealiseerd.
  • Bij piekbuien wil het waterschap de mogelijkheid hebben om hoge waterstanden op de Lange Linschoten te verlagen door water in te laten in polder Snelrewaard. In 2016 is bij de berekening van gemaal Waardsedijk al rekening gehouden met dit scenario. Door het plaatsen van een inlaat, kan het overtollige water via het gemaal Waardsedijk gespuit worden op de Hollandse IJssel.
  • In de polder hebben we de mogelijkheid om 2,3 km natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Zo geven we invullend aan de Kaderrichtlijn Water, verbeteren we de waterkwaliteit en vergroten we het leefgebied voor flora en fauna.
  • De kade tussen de Lange Linschoten en het gemaal Snelrewaard is getoetst op veiligheid en voldoet niet aan de normen. Door de kade te verbeteren, voldoet deze weer aan de eisen. Tijdens deze werkzaamheden richten wij de boezem natuurvriendelijker in.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra dit bekend is, wordt de informatie op deze pagina bijgewerkt.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra deze informatie bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Planuitwerkingsfase (tot en met augustus 2023)

Status: Huidig

Fase 2 - Aanbestedingsfase (september – november 2023)

Status: Aankomend

De verwachting is dat de werkzaamheden rond mei 2024 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in oktober 2024 worden afgerond.

Het oude gemaal Snelrewaard

Het oude gemaal is erg vervallen: er groeit mos op het dak, de verf op de deur en de kozijnen zijn verkleurd en het gebouw is lang niet onderhouden.