Verbeteren Watersysteem Oudendam

Laatst gepubliceerd op 7 juli 2022

In het kader van Raamwaterplan ‘Zegveld – Oud-Kamerik’ worden deelprojecten uitgevoerd. Eén van de projecten is het project “verbeteren watersysteem Oudendam”.

Wat gaan we doen?

Het doel van dit project is om binnen het gebied Oudendam de aan- en afvoer van water te verbeteren.

Waarom gaan we dit doen?

Door deze maatregelen uit te voeren, wordt voldaan aan het peilbesluit voor het peilgebied "Kamerik West en Oost" volgens het in 2013 vastgestelde projectplan en peilbesluit. Hierdoor zorgt het waterschap voor voldoende wateraanvoer in droge tijden en waterafvoer in natte tijden.

Wat is onze werkwijze?

Om deze doelstelling te bereiken worden de onderstaande maatregelen getroffen;

  • Er komt een nieuwe inlaat vanuit de Heinoomsvaart.
  • Er worden een aantal bestaande duikers vergroot en een aantal nieuwe duikers aangebracht.
  • De aanwezige stuwen worden vervangen.

Wie voert het werkt uit?

Wie deze werkzaamheden gaat uitvoeren en op welke manier, is nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Contact

Foto van Adriaan Hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn
Projectleider

Relatie met andere projecten

Dit project is onderdeel van het reeds gerealiseerde project "Hoogwatervoorziening Oud Kamerik" en is onderdeel van het peilbesluit voor het gebied Kamerik West en Oost.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2022 worden uitgevoerd.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2022 worden uitgevoerd.