Ophogen Grechtkade Oost, Woerdense Verlaat

Aanleiding

Als waterschap komen we voor steeds grotere opgaves te staan. Door klimaatverandering regent het harder en komen er meer periodes van langdurige droogte. Om wateroverlast tijdens extreme neerslag te voorkomen zijn we continu bezig met het aanpassen en optimaliseren van ons watersysteem.

In het weekend van 25 januari 2023 is binnen het beheergebied van HDSR een grote hoeveelheid neerslag gevallen. Bij het afvoeren van de grote hoeveelheden neerslag is er aan het licht gekomen dat een deel van de Grechtkade Oost relatief laag blijkt te zijn.

Om te voorkomen dat de kade zou overlopen hebben de gemalen Zegveld en Oud Kamerik tijdens deze hevige regenval eerder moeten aftoeren. Dit zorgde ervoor dat de benodigde capaciteit van het regenwater afvoersysteem niet geheel kon worden benut en dat de kans op wateroverlast in de polders kon toenemen.

Contact

Adriaan Hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn
Projectleider

Werkwijze

Om te voorkomen dat in de toekomst de Grechtkade Oost dreigt te overlopen gaat het waterschap de kade ophogen (aangegeven met de rode lijn).

Wie voert het uit

Er is nog geen aannemer bekend.

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden.

Planning

Het project zal in het najaar van 2023 van start gaan. Het waterschap streeft er naar om het project eind 2023 te hebben afgerond.