Realisatie vispassages bij stuw Galecopperwetering, stuw Meerpaal en gemaal Rapijnen

Laatst gepubliceerd op 15 november 2023

Ons gebied heeft gemalen, stuwen, inlaten en dammen die vissen en andere waterdieren hinderen bij hun verplaatsing. Om deze barrières weg te nemen, ontwikkelt het waterschap vispassages. Bij dit project voegen we vispassages toe aan drie waterwerken. Op deze manier worden waterlichamen die belangrijk zijn voor de Kaderrichtlijn Water met elkaar verbonden en wordt het achterland toegankelijk gemaakt voor vissen om te paaien, op te groeien en te migreren. Hieronder staat omschreven om welke locaties en vispassages het gaat.

Subsidie

Het waterschap heeftEuropees Landbouwfonds logo's geld gekregen van zowel de provincie Utrecht als het Europese landbouwfonds. Ze geven dit geld omdat de visdoorgangen helpen om problemen op te lossen voor vissen bij barrières die zijn gemaakt voor het beheer van het waterpeil. Hierdoor kunnen vissen door het hele gebied zwemmen. De visdoorgangen zorgen ervoor dat er verschillende en gezonde visgroepen zijn, wat weer goed is voor de planten en dieren in het water. Dit helpt om het water schoon en gezond te houden.

Wat gaan we doen?

Stuw Meerpaal in Houten, stuw Galecopperwetering in Nieuwegein en gemaal Rapijnen in Linschoten krijgen een vispassage.

Bij stuw Meerpaal en stuw Galecopperwetering komt een kamervispassage. Deze vispassage bestaat uit een kunststof bak met kamers en openingen waardoor vissen kunnen zwemmen. De openingen zijn ondergedompeld in water en in een zigzagpatroon geplaatst voor een lagere stroomsnelheid van het water en om rustplaatsen te creëren voor vissen die tegen de stroom in willen zwemmen. Bovendien heeft de bodem van deze structuur stenen en loopt deze geleidelijk op, zodat ook andere waterdieren en bodemvissen de barrière kunnen passeren. Bij dit project gaat het om een doorontwikkeling van dit standaard type vispassage. Binnen in de kamers zijn aanpassingen gedaan om de stroming in de kamers zo geleidelijk mogelijk te maken. Het is de verwachting dat hierdoor de vispassage nog beter passeerbaar is.

Ook in Linschoten, bij gemaal Rapijnen, kunnen vissen zich verplaatsen van het ene naar het andere water dankzij een vispassage. De doorgang op deze locatie overbrugt over een korte afstand een groot hoogteverschil. Daarnaast lokt een stroming de vissen naar de vispassage, zodat ze deze ook echt gaan gebruiken. De vissen moeten namelijk leren hoe ze de visdoorgang moeten gebruiken. Dit is al eerder succesvol toegepast.

Wat is onze werkwijze?

Het waterschap doet de voorbereiding en een aannemer zal de uitvoering op zich nemen. Een aanbesteding zal uitwijzen welke aannemer het werk uitvoert.

Het is bij de uitvoering van de werkzaamheden belangrijk dat het water altijd goed kan doorstromen. Het waterschap helpt de aannemer bepalen in welke volgorde het werk wordt gedaan, zodat het water altijd goed kan stromen.

Een kamervispassage

Vispassage binnenkant

Contact

1516553026306
Linde van Laerhoven
Projectleider

Locatie 1: Stuw Meerpaal te Houten

Stuw Meerpaal te Houten

Locatie 2: Stuw Galecopperwetering te Nieuwegein

Stuw Galecopperwetering te Nieuwegein

Locatie 3: gemaal Rapijnen te Linschoten

Gemaal Rapijnen te Linschoten

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase werken we het project verder uit, zodat we een plan hebben waar aannemers zich op in kunnen schrijven. Denk aan het ontwerp en de locatie van de vispassages, het betrekken van de verschillende stakeholders, het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen en het opstellen van de werkomschrijving en de planning.

In de uitvoeringsperiode realiseren we de drie vispassages.