Vervangen spirosolduikers rayon IJssel

Aanleiding project / doel

In de Lopikerwaard en in het Oude Rijn gebied rondom Woerden zijn in het verleden veel duikers van gegolfd plaatstaal toegepast. Deze duikers zijn ook wel bekend onder de merknaam “Spirosolduikers”. In de Lopikerwaard zijn ze aangebracht in het kader van de ruilverkaveling.

De afgelopen jaren ontvangt het waterschap met regelmaat klachten over de slechte onderhoudsstaat van deze gegolfd plaatstalen duikers. Het blijkt dat de in- en uitstroomzijde van de duikers kwetsbaar zijn voor beschadigingen bij het uitvoeren van maaiwerkzaamheden van de primaire watergang. Het waterschap vervangt deze spirosolduikers door duikers van een ander en meer duurzaam materiaal.

Het gaat om ca. 100 duikers die in een tijdsbestek van 4 jaar worden vervangen.

Werkwijze

De eigenaren en/of gebruikers worden voorafgaand aan de werkzaamheden persoonlijk geïnformeerd door een werknemer van het waterschap. In dit gesprek wordt in overleg met u de planning vastgesteld en kunnen aandachtspunten in de uitvoering worden benoemd.

Contactpersoon

adriaan_hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn
Projectleider

Wie voert het uit

Per deeltraject worden de werkzaamheden aanbesteed en wordt er een geschikte aannemer gezocht. Hierbij streeft het waterschap naar lokale en capabele aannemers

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden.

Relatie met andere projecten

Er is geen relatie met andere projecten.

Planning

Het project is verdeeld in meerdere deelprojecten:

In het tweede kwartaal van 2023 worden de duikers op het traject inde Kort Heeswijkse wetering te Montfoort(tussen de Beneden-Kerkweg en de M.A. Reinaldaweg) vervangen.

In het derde kwartaal van 2023 worden de duikers in de Kort Heeswijkse Tiendwegwetering te Montfoort (tussen de M.A. Reinaldaweg en Willeskop 65) vervangen.

In het tweede kwartaal van 2024 worden er diverse (verspreide) duikers in het rayon IJssel vervangen.