Vervangen duikers en stuw in Montfoort

Laatst gepubliceerd op 4 mei 2023

Het watersysteem van Montfoort voldoet niet aan geldende normen. Bij hevige neerslag kan overtollig regenwater niet snel genoeg afgevoerd worden waardoor wateroverlast optreedt in het stadspark. In een eerder stadia zijn maatregelen uitgevoerd om de waterbeheersing in het stedelijk gebied te verbeteren.

Wat gaan we doen?

Aan de Blokland gaan we een duiker vergroten en voorzien van een automatische stuw zodat bij hevige regenval voldoende water kan worden afgevoerd. Bij de parklaan vervangen we een te kleine duiker voor een grotere duiker om voldoende water te kunnen afvoeren uit het stadspark.

Waarom gaan we dit doen?

Werkzaamheden worden uitgevoerd om wateroverlast tegen te gaan.

Wat is onze werkwijze?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal zowel de Blokland en de Parklaan tijdelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Woningen zijn gewoon bereikbaar. Voor aanvang van de werkzaamheden worden direct aanwonenden geïnformeerd met een informatiebrief. Tevens worden er vooraankondigingen geplaatst en wordt een omleidingsroute ingesteld.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Montfoort.

Contact

Bastiaan Gijsbertsen
Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider

Relatie met andere projecten

Dit project is een vervolg op eerdere maatregelen die door het waterschap in de stedelijke kern Montfoort genomen zijn.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Op dit moment wordt het project voorbereid.

De werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2021.

De verwachting is dat in het derde kwartaal van 2021 de werkzaamheden worden afgerond.