Kadeverbetering Korte Linschoten Westzijde

Wat houdt het project in?

Het waterschap controleert elke 12 jaar of regionale waterkeringen veilig genoeg zijn. Uit de laatste controle bleek dat de kade langs de Korte Linschoten Westzijde, tussen de Haardijk en M.A. Reinaldaweg, niet meer sterk genoeg is volgens de provinciale veiligheidsnormen. Om ervoor te zorgen dat deze waterkering de komende 30 jaar weer aan de normen voldoet, gaat het waterschap in 2024 aan de slag.

We vervangen de houten beschoeiing in de Korte Linschoten door een sterke stalen damwand met een houten balk vlak boven het water. Daarnaast vullen we samen met de gemeente Montfoort de grasstrook tussen de weg en het water aan met grond om het talud minder steil te maken, ook met het oog op verkeersveiligheid.

Planning

Waar staan we nu?

In de week van 29 januari is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Ter hoogte van Korte Linschoten Westzijde 24 is er een depot ingericht voor het materiaal en materieel dat gebruikt gaat worden. De komende weken worden er bomen gekapt en zal de loopbrug ter hoogte van Korte Linschoten Westzijde 32-34 tijdelijk gedemonteerd worden. Voor de bomen die gekapt worden, geldt een herplantplicht. Dat betekent dat wij na afloop van de werkzaamheden nieuwe bomen terug gaan planten. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Alleen als dat niet kan, zoals bij de aanvoer van sommige materialen, wordt dit over de weg vervoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de week van 8 april klaar.

Nieuws

Bomenonderzoek

forest-trees-perspective-bright-957024

Op een aantal plekken staan de bomen direct naast of op de huidige beschoeiing of daar waar de stalen damwand geplaatst gaat worden. Het waterschap heeft in de voorbereiding een onderzoek naar de bomen uitgevoerd. Op basis van het onderzoek is bepaald welke bomen gesnoeid moeten worden en welke bomen echt niet kunnen blijven staan. Voor de bomen die gekapt worden, geldt een herplantplicht. Dat betekent dat wij na afloop van de werkzaamheden nieuwe bomen terug gaan planten.

Andere projecten van het waterschap

input

Op dit moment werkt de gemeente Montfoort in samenwerking met het waterschap ook aan een kadeverbetering langs Korte en Lange Linschoten in het dorp. Het gaat hierbij om de kades langs de straten: Korte Linschoten Westzijde (tussen de M.A. Reinaldaweg en Raadhuisstraat), Raadhuisstraat, Korte Linschoten Oostzijde, Dorpstraat en Engherzandweg. Deze werkzaamheden staan los van de werkzaamheden aan de Korte Linschoten Westzijde

Steigers en ligplaatsen

lakeside-533608_1280

Voor het werk langs de oever moeten steigers worden verwijderd. Vergunde steigers worden tijdelijk weggehaald en na de werkzaamheden weer teruggeplaatst in overleg met de eigenaar. Illegale steigers worden voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer verwijderd en komen niet terug. Na de werkzaamheden is het mogelijk om een vergunning aan te vragen voor een nieuwe steiger.

Contact

Contact