Onderhoud Gemaal de Koekoek

Laatst gepubliceerd op 11 november 2020

Gemaal de Koekoek is in 1985 in bedrijf genomen en heeft in 2013 groot onderhoud gehad aan de elektrische en werktuigbouwkundige installaties. Om ook goed beeld te krijgen van de overige onderdelen is het noodzakelijk om het gemaal grondig te inspecteren.

Wat gaan we doen?

Door middel van een grootschalige inspectie bepalen we de technische en functionele staat van het gemaal en filtersysteem. Op basis van deze informatie wordt een beheer en onderhoudsplan opgesteld met daarin de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden op korte en lange termijn.

Waarom gaan we dit doen?

Gemaal de Koekoek is een belangrijke schakel in het beheer van het oppervlaktewater. Het gemaal zorgt ervoor dat overtallig water weggevoerd wordt bij ernstige regenval en dat er voor voldoende oppervlaktewater in het gebied beschikbaar is tijdens droge periodes. Op dit moment is het onduidelijk in welke staat de verschillende onderdelen zich bevinden en welk (groot) onderhoud er uitgevoerd dient te worden.

Wat is onze werkwijze?

De inspecties van het gemaal kunnen niet zomaar uitgevoerd worden. Hiervoor dienen experts toegang te krijgen tot lastige plekken die zich vaak onder water of ondergronds bevinden. Zo worden duikers ingezet en worden onderdelen droog gezet. Om deze inspecties op een verantwoorde en veilig manier te kunnen uitvoeren is een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk en dienen er veel veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Zo hebben bijvoorbeeld medewerkers van ons waterschap een belangrijke rol bij het vrijgeven van de betonnen kokers. Dit vrijgeven bestaat onder andere uit het uitvoeren van controlemetingen op de aanwezigheid van voldoende zuurstof. 
In het beheer en onderhoudsplan wordt dieper ingegaan op de werkwijze. Zodra deze beschikbaar is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Wie voert het werkt uit?

Het werk gaat uitgevoerd worden door Nebest Adviesgroep en onze eigen experts.

Foto van Gemaal de Koekoek

Foto van het gemaal en een kraanwagen van Slootjes Kraanbedrijf.

Contact

Documenten

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Het gemaal en het filtersysteem worden geïnspecteerd op hun technische en functionele staat.

De resultaten van de inspectie worden geëvalueerd en een beheer en onderhoudsplan wordt opgesteld. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer en welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de pagina aangevuld.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het project wordt afgerond. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de pagina aangevuld.