Planning

We hebben afgelopen jaar diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd zoals onderzoek naar de bodem en flora en fauna en landmeetkundige werkzaamheden.

Vanaf voorjaar 2024 gaan we nog meer onderzoeken uitvoeren die nodig zijn voor het uitwerken van de plannen.

In het voorjaar van 2024 organiseren we een informatieavond.

Concept Voorkeursvariant gereed – voorjaar 2024

In het voorjaar van 2024 houden we een informatieavond.

Vaststellen voorkeursvariant – zomer 2024

Start aanbesteding: juli 2024

2025-2026: Uitvoering werkzaamheden

Status: Aankomend