Renovatie gemaal Goyerbrug

Gemaal Goyerbrug is gelegen aan de Kanaaldijk zuid net naast de Goyerbrug te Schalkwijk en zorgt voor aanvoer van water uit het Amsterdam Rijnkanaal voor het op peil houden van de naastgelegen polder en is ook belangrijk voor de nachtvorstbestrijding in het voorjaar.. De besturingsinstallatie werkt automatisch en is aangesloten op het centrale communicatie- en besturingssysteem van het waterschap.

Waarom gaan we dit doen

Het hele gemaal wordt voorzien van nieuwe coating. De behuizing van het gemaal wordt aangepast. De aandrijving van de vijzel wordt gedeeltelijk vernieuwd en de elektrotechnische besturingsinstallatie worden vervangen. De nieuwe elektrische installatie is efficiënter en dus ook energiezuiniger. De vijzel wordt aangepast om de visvriendelijkheid te verbeteren. Meer dan 90% van de vissen komt ongeschonden door het gemaal. Er wordt ook een voorziening gemaakt om de invloed van de golfslag op het gemaal te beperken. Dit alles maakt, dat een goede waterbeheersing ook de komende 25 jaar weer gegarandeerd is

Wat gaan we doen

Het gemaal is verouderd en aan grootonderhoud toe. Tevens bestaat de wens een aantal aanpassingen door te voeren.

Contactpersoon

Theo Buijserd
Projectleider

Werkwijze

De vaste energieaansluiting wordt omgezet naar een tijdelijke bouwaansluiting. Het vijzelgemaal wordt gedemonteerd en naar fabriek gebracht om te worden gereviseerd en aangepast. Tijdens de renovatiewerkzaamheden wordt het gemaal vervangen door een tijdelijke pomp om de naastgelegen polder op peil te houden. Na revisie wordt de tijdelijke pomp weer weggehaald en het vijzelgemaal weer teruggeplaatst, volledig geïnstalleerd en werkt dan weer volledig automatisch via het Centrale automatiseringssysteem van het waterschap. De tijdelijk bouwaansluiting wordt weer teruggeplaatst naar een vaste aansluiting in het vijzelgemaal.

Planning

De werkzaamheden zijn in voorbereiding bij het waterschap en zullen op locatie starten omstreeks september 2023 en zijn medio december 2023 volledig afgerond.