Projectplanning realisatie vispassages

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase werken we het project verder uit, zodat we een plan hebben waar aannemers zich op in kunnen schrijven. Denk aan het ontwerp en de locatie van de vispassages, het betrekken van de verschillende stakeholders, het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen en het opstellen van de werkomschrijving en de planning.

In de uitvoeringsperiode realiseren we de drie vispassages.