Vaststellen projectplan nieuwbouw gemaal Noord-Linschoten in Snelrewaard

Gepubliceerd op 5 oktober 2016

Het waterschap gaat een nieuw gemaal bouwen aan de Noord-Linschoterzandweg, tussen nummer 32 en 35, te Snelrewaard. Het gemaal is nodig om het water uit de polder Noord-Linschoten af te voeren op de Lange Linschoten. Dit water wordt, samen met het water uit de polders rond Woerden, Zegveld en Kamerik, door de Oude Rijn afgevoerd via Bodegraven. Het bestaande gemaal Noord-Linschoten is sterk verouderd en heeft groot onderhoud nodig. Ook is het slecht bereikbaar, omdat het ingeklemd ligt tussen woningen. Het gemaal is tegen een woning aangebouwd. Hierdoor is het draaien van het gemaal binnen hoor- en voelbaar. Met de bouw van het gemaal worden deze knelpunten opgelost. De capaciteit van het gemaal wordt vergroot, waardoor de kans op wateroverlast in de toekomst wordt verkleind.

Extra werkzaamheden

Behalve de bouw van een nieuw gemaal wordt ook een brede, nieuwe watergang gegraven, de maalvliet. Deze maalvliet zorgt er voor dat het water bij het gemaal kan komen. Daarnaast wordt een aantal bestaande watergangen in de polder verbreed en/of verdiept. Het huidige gemaal Noord-Linschoten wordt overbodig en ontmanteld na de bouw. Het nieuwe gemaal krijgt ook een vispassage. Hiermee wordt een knelpunt voor vismigratie opgelost. Vissen kunnen straks vanuit de polder naar de Lange Linschoten zwemmen en weer terug.

Projectplan

Om de bouw van gemaal Noord-Linschoten mogelijk te maken, heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 27 september 2016 een projectplan vastgesteld. Hierin staat wat het waterschap gaat doen en waar en hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen van 27 mei 2016 tot 9 juli 2016. Tijdens de inspraakperiode is bij het waterschap één zienswijze ingediend.