Waterberging Put van Broekhoven Nieuwerbrug aan de Rijn

Laatst gepubliceerd op 15 juni 2023

Om wateroverlast tijdens extreme neerslag te voorkomen zijn we continu bezig met het optimaliseren en aanpassen van ons watersysteem. Een van die aanpassingen is het creëren van meer waterberging in het polder- en boezemsysteem van de Oude Rijn.

De aanleiding

Als waterschap komen we voor een steeds grotere opgave te staan. Door de klimaatverandering regent het harder en komen er meer periodes voor van langdurige droogte.

Om wateroverlast tijdens extreme neerslag te voorkomen zijn we continu bezig met het optimaliseren en aanpassen van ons watersysteem. Een van die aanpassingen is het creëren van meer waterberging in het polder- en boezemsysteem van de Oude Rijn.

Overtollig water uit het grootste deel van het gebied Oude Rijn wordt door middel van gemalen weggepompt naar het boezemstelsel Oude Rijn. Als het heel hard regent en alle poldergemalen maximaal moeten draaien is de gezamenlijke capaciteit daarvan groter dan afvoercapaciteit van sluis Bodegraven. De capaciteit van de sluis kan ook aanzienlijk worden beperkt door een harde westenwind en/of hogere waterstanden op de boezem van Rijnland. Het gevolg is dat de peilen op de boezem van Woerden stijgen.

Waterbergingsgebied

Een waterbergingslocatie helpt om het water tijdelijk te bergen en zo wateroverlast in de polders te voorkomen. Recent heeft het waterschap een grote waterplas  in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangekocht, bekend onder de naam Put van Broekhoven. Doel is de waterplas in te richten als toekomstig waterbergingsgebied.

Samen met

Samen met belangrijke stakeholders als de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, de belangenorganisaties en de buren van de plas, gaan we de komende tijd onderzoeken of we functies van de locatie kunnen versterken (waterkwaliteit / ecologie) of andere functies aan het gebied kunnen toevoegen (recreatie / cultuurhistorie).

Contact

bastiaan_gijsbertsen
Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider