Renovatie brug en sluis Bodegraven

Het waterschap gaat groot onderhoud uitvoeren aan de sluis en brug in Bodegraven. De bovendeuren zijn in 2018 gerenoveerd, nu gaat het specifiek om de benedendeuren, de sluiskolk en de brug.

De sluis in Bodegraven ligt in het centrum van het dorp en overbrugt het peilverschil in de Oude Rijn. Het is een gecombineerde spui- en schutsluis.

Met de spuisluis wordt de waterhuishouding geregeld en overtollig water van de Oude Rijn geloosd. Bij de sluis is een sluiswachtershuisje. Tijdens het vaarseizoen wordt deze continu bemand door een sluiswachter. Er wordt door beroepsvaart geen gebruik meer gemaakt van de sluis. De sluis wordt buiten het seizoen alleen op aanvraag geschut. De bovendeuren zijn van staal en in 2018 gerenoveerd. De benedendeuren zijn van hout.

De Sluis en brug zijn eigendom van HDSR. De landhoofden van de brug zijn van de gemeente Bodegraven. De brug is een van de belangrijkste toegangsroutes naar het (winkel)centrum van Bodegraven en wordt intensief gebruikt door fietsers, voetgangers, automobilisten en licht vrachtverkeer.

Aanleiding

De benedendeuren zijn slecht en dienen gerenoveerd te worden.
Het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten uit het meer-jaren onderhoudsplan dat in 2020 opgesteld is voor dit kunstwerk.

Bij zwaar verkeer trilt het brugdek, daarom worden de schokdempers vervangen. Daar omheen zullen diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, zoals schilderwerk, voegwerk herstel en herstel van de coatingslaag van het brugdek.

Weinig hinder voor omgeving

Om het (vaar)verkeer minimaal te hinderen zullen de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd en voornamelijk buiten het vaarseizoen plaatsvinden.Om de hinder voor het wegverkeer maximaal te beperken wordt de uitvoeringsduur zo kort mogelijk gehouden en stemmen we af met alle betrokken partijen zoals gemeente, winkeliers, omwonende  en de vaarwegbeheerder (Provincie Zuid Holland). Er worden omleidingsroutes ingesteld. Ook komt er een noodbrug voor fietsers en voetgangers. De concrete uitvoeringsmomenten van de verschillende fasen worden specifiek gecommuniceerd met de omgeving.

Fase 1

Een van de defecte beneden deuren, de zogenoemde waakdeur voor de brug onder het stoplicht, is als eerste aan de beurt.
Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen uit Nieuwegein voert het werk uit op woensdag 6 december en 13 december 2023 tussen 9 uur en 12 uur. Dan is de brug gestremd voor autoverkeer vanwege hijs- en terugplaatswerkzaamheden.
Voor het vaarverkeer geldt een stremming van 5 tot en met 15 december. De sluis is dan gesloten voor boten.

Contact

Bastiaan Gijsbertsen
Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider

De planuitwerking in bouw-team verband met aannemer B. van Hees en zonen.

Start realisatiefase. 
Fase 1 repareren van de waakdeur.

Vervolg realisatie fase.