Renovatie gemaal en stuw Groenekan

Laatst gepubliceerd op 2 juni 2021

Gemaal en stuw Groenekan zijn gelegen aan de Groenekanseweg tegenover 190 te Groenekan. Het gemaal en de stuw zorgen voor het op peil houden van het waterpeil richting De Bilt.

Wat gaan we doen?

De pomp van het gemaal wordt gereviseerd en voorzien van een nieuwe aandrijving en een watergesmeerd onderlager. De stuw wordt volledig vervangen en iets breder gemaakt. Tevens wordt de elektrotechnische besturingsinstallatie vervangen. Tijdens deze renovatiewerkzaamheden wordt het gemaal vervangen door een kleine tijdelijke pomp om de naastgelegen polder op peil te houden.

Waarom gaan we dit doen?

Het gemaal en de stuw zijn verouderd en aan grootonderhoud toe. Tevens is de wens een aantal aanpassingen door te voeren, zodat een goede waterbeheersing ook de komende 25 jaar weer gegarandeerd is. Daarnaast is de nieuwe elektrische installatie efficiënter en energiezuiniger.

Wat is onze werkwijze?

Op dit moment is nog niet bekend hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra hier meer informatie over bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Wie voert het werkt uit?

Op dit moment is nog niet bekend wie de werkzaamheden gaat uitvoeren. Zodra hier meer informatie over bekend is, wordt deze pagina aangevuld.

Het gemaal en de stuw in Groenekan

Het gemaal en de stuw in Groenekan

Het blauwe gemaal en de stuw die ervoor zorgen dat het waterpeil op orde is.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

De werkzaamheden starten in juni 2022.

De werkzaamheden worden in september 2022 afgerond.