Maak kennis met de Waterraad 2023-2024!

Sinds eind 2020 heeft ons waterschap een waterraad die bestaat uit jongeren van 18 tot 25 jaar. De leden van de waterraad komen een jaar lang elke maand bij elkaar voor een activiteit of excursie. Daarnaast adviseren zij bestuur en medewerkers over verschillende onderwerpen. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: Hoe kunnen we ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, en beter nog: op het voorkomen daarvan? Hoe halen we energie uit afvalwater? Hoe krijgen we onze inwoners meer waterbewust?

Door alle activiteiten van de Waterraad leren jongeren het waterschap beter kennen en laten zij ons bestuur en medewerkers met een andere blik naar vraagstukken kijken. Zo komen beide leefwerelden bij elkaar en krijgen jongeren een stem in het toekomstig beleid van HDSR.

Activiteiten

Een greep uit de activiteiten van de waterraad:

  • Helpen bij de crisisoefening hoog water in november 2023;
  • Een bezoek aan een rioolwaterzuivering om meer te leren over het zuiveringsproces van afvalwater;
  • Een workshop over duurzaamheid binnen het waterschap en leren over waterveiligheid bij de Sterke Lekdijk, het grootste dijkversterkingsproject van ons waterschap.

Naast deze activiteiten die de waterraad kennis laten maken met ons waterschap dragen zij ook actief bij door een advies op te stellen op de koersnotitie landelijk gebied, die in voorjaar 2024 in een vergadering van het algemeen bestuur behandeld wordt.


Waterraad 2023-2024

Waterraad 2023-2024

Crisisoefening 2023

De waterraad doet mee aan de crisisoefening hoog water.
De waterraad in gesprek met het bestuur over de ruimtelijke inrichting van ons beheergebied