Aanleg vispassage Stuw De Hoek

Het waterschap gaat stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) de Hoek in de Lopikerwetering vispasseerbaar maken. Stuw de Hoek is de eerste stuw die voor vis een barrière vormt tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Lopikerwetering. Met de komst van de nieuwe vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) wordt het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Projectplan

Hieronder vindt u het projectplan en het inspraakformulier.

Planning

De werkzaamheden aan de vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) zijn gepland in week 27, de week van 29 juni - 3 juli 2020.

Uitvoering van de werkzaamheden

De aannemer zal alle werkzaamheden uitvoeren vanaf de Lopikerweg. De weg toegankelijk voor al het
verkeer. Om weggebruikers op de werkzaamheden te attenderen zullen borden worden geplaatst. 
Tijdens de graaf- en boorwerkzaamheden is er sprake van geluids- en
trillingshinder.

Subsidie

De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Meer weten

Neem contact op met projectbeheerder Jeroen Worm, tel. 030-209 7241 of via de email jeroen.worm@hdsr.nl