Aanleg vispassage Stuw De Hoek

Het waterschap gaat bij stuw De Hoek in de Lopikerwetering te Lopikerkapel een vispassage aanbrengen. Via een projectplanprocedure is inspraak mogelijk.

Projectplan

Stand van zaken

Het projectplan ligt ter inzage vanaf 2 december 2019 t/m 13 januari 2020. Betrokken eigenaren of omwonenden worden persoonlijk geïnformeerd over de procedure.

Nut en noodzaak

Stuw de Hoek is de eerste stuw die voor vis een barrière vormt tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Lopikerwetering. Het waterschap wil de bestaande stuw vispasseerbaar maken, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Meer weten

Neem contact op met projectbeheerder Jeroen Worm, tel. 030-209 7241 of via de email jeroen.worm@hdsr.nl