Wat valt er te kiezen?

Je zult misschien denken: iedereen is toch voor een veilige dijk? Dat is natuurlijk zo, maar ben je er bijvoorbeeld voor om meer belastinggeld te investeren in het ophogen van de dijk of lijkt het je beter om tegen minder geld meer ruimte te geven aan het water? Je kunt dus een mening hebben over het waterbeheer bij jou in de buurt. Vind jij bijvoorbeeld dat er een duurdere, betere rioolwaterzuivering moet komen of vind je dat vervuilers harder moeten worden aangepakt? Je kunt op waterschapsverkiezingen.nl kijken voor meer informatie en de stemhulp invullen!

Moeten we hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Moeten we beter letten op wat we doorspoelen of moeten de waterschappen steeds meer belastinggeld investeren in zuiveringen? Hoe zie jij de toekomst van ons water? 

Bepaalt het water waar onze huizen komen, of bepalen onze huizen waar het water mag komen? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Investeren in oplossingen om schade door droogte en wateroverlast te voorkomen of repareren we schade als het zover is? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Moet een waterschap zich bezighouden met recreatieve mogelijkheden op en langs de dijk of is alleen veiligheid van belang? Hoe zie jij de toekomst van ons water?