Ik wil stemmen

Op 15 maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Alle waterschappen in Nederland doen hieraan mee. Tijdens de verkiezingen stemt u voor het waterschap in uw regio. Door te stemmen wordt bepaald wie er zitting nemen in het algemeen bestuur van De Stichtse Rijnlanden. En dus wie er beslissingen nemen over zaken als schoon water, veilige dijken en biodiversiteit. Kortom, het waterbeheer. Voor inwoners van De Stichtse Rijnlanden is dit dus dé manier om invloed uit te oefenen op de thema’s die zij belangrijk vinden. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Ga naar hdsr.mijnstem.nl en ontdek wat u belangrijk vindt voor uw omgeving en ons waterschap. Dit is een goede voorbereiding op de verkiezingsdag 15 maart.

Wie kunnen er stemmen?

Bij deze verkiezingen kan iedereen die in ons werkgebied woont en 18 jaar en ouder is zijn, haar of hen stem uitbrengen op een kandidaat naar keuze.

Gecombineerde verkiezingen

Op 15 maart 2023 worden ook de nieuwe bestuurders van de provincies gekozen: de Provinciale Staten. Als stemgerechtigde ontvangt u dus twee stempassen en twee kandidatenlijsten: één voor de waterschappen en één voor Provinciale Staten. Net zoals u gewend bent bij de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen, ontvangt u de stempassen van de gemeente. Hiermee kunt u stemmen in een stembureau in uw gemeente. De stempassen zult u eind februari ontvangen.