Actievoorwaarden winactie: wat zou jij doen met een ton?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “wat zou jij doen met een ton” van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Alle deelnemers gaan akkoord met onderstaande spelregels en voorwaarden.

Voorwaarden

 • Om deel te kunnen nemen dienen de contactgegevens volledig te zijn ingevuld, dient een inzending gedaan te worden en dienen de voorwaarden te zijn geaccepteerd.
 • Deelname aan de winactie is gratis.
 • De winactie loopt van 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023.
 • Per persoon mag er maximaal één keer worden meegedaan aan de winactie.
 • Deelnemers dienen woonachtig te zijn in het waterschapsgebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Per gemeente worden maximaal 3 tonnen verloot.
 • HDSR bepaalt welke deelnemers de beste inzending hebben ingestuurd en dus welke deelnemers winnen.
 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • HDSR kan een winnaar in verband met de levering van de prijs te verzoeken informatie aan te leveren over zijn/haar identiteit en opgegeven woon-of verblijfadres.
 • HDSR kan winnaars toestemming vragen om benaderd te worden voor een media-artikel in bijvoorbeeld een wijkblad.
 • De winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de inzender.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 • Bij niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie.
 • HDSR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website.
 • HDSR is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen.
 • HDSR is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat HDSR daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 • Wijzigingen zullen door HDSR op de website www.hdsr.nl op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen met HDSR via tom.overgaauw@hdsr.nl