Ondanks regen blijft onttrekkingsverbod Utrechtse Heuvelrug van kracht

Gepubliceerd op 27 juli 2020

Het regent de laatste weken regelmatig, maar het neerslagtekort blijft fors. De regen die de afgelopen weken is gevallen heeft op de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug niet gezorgd voor extra water in de sloten. Het blijft in dit gebied dan ook verboden om water uit sloten en weteringen te onttrekken.

Een belangrijke reden voor de situatie op de Utrechtse Heuvelrug is het zeer droge voorjaar. Ook is 2020 het derde opeenvolgende droge jaar.

Onttrekkingsverbod op de Utrechtse Heuvelrug

Sinds 1 juli 2020 geldt op (de flanken van de) Utrechtse Heuvelrug een verbod op het onttrekken uit oppervlaktewater (het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen). Deze gebieden zijn voor hun wateraanvoer volledig afhankelijk van neerslag en kwel.

Met het onttrekkingsverbod willen we verdere daling van het oppervlaktewaterpeil voorkomen en het beschikbare water zo lang mogelijk vasthouden. Het peil in de sloten en weteringen is in dit gebied gezakt tot onder het niveau van de stuwen, waardoor het niet meer kan stromen en onttrokken water ook niet meer wordt aangevuld. Dit kan leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit en achteruitgang van aquatische natuur. Daarom mogen inwoners en bedrijven in dit gebied geen water meer uit sloten en weteringen onttrekken.